Varför är det viktigt att undersöka bevis för ett argument?

Det är mycket viktigt att bevisen för ett argument för att komma till en giltig slutsats för nämnda argument. Om man inte har alla bevis, kunde en felaktig slutsats göras.