Varför är det viktigt att visa data med ett histogram?

Varför är det viktigt att visa data med ett histogram?

Det gör Data enklare att jämföra i stället för ett diagram