Varför är det viktigt att Visa demens som ett funktionshinder?

Varför är det viktigt att Visa demens som ett funktionshinder?

För att säkerställa att hälsa och social omsorg arbetstagare anpassa vi miljön etc till personen med funktionshindret snarare än tvärtom. Om någon har ett fysiskt funktionshinder ändra vi deras miljö, exempelvis, att ge en hiss eller en ramp, så att personen kan fungera på ett "normalt" sätt. Om vi ser demens på liknande sätt vi inse att vi måste anpassa våra vårdutbudet som passar ändra deras behov inte dem och deras beteende att passa inställningen e.g. av vård hemma etc.
Kirst