Varför är ekosystem viktiga?

Varför är ekosystem viktiga?

Människor är beroende av en rad osynliga tjänster som ekosystem tillhandahåller. Till exempel: de ger livsmedel, läkemedel och energi. de reglerar återvinning av näringsämnen och avfall. de låser upp kol; de behålla ren luft och vatten, de levererar gröda pollinering, utsäde spridning, skadedjur och sjukdomar kontroll; de bevara den genetiska mångfalden och ger rekreation för oss alla.

Begreppet ett ekosystem är viktigt eftersom det ger en av de viktiga insikter som vi fått från vetenskapen om ekologi, att allt är relaterat till allt annat. Vardagliga uppfattning säger oss att vi lever i en värld som består av olika enheter: träd, stenar, djur, byggnader och så vidare. Men är alla dessa till synes osammanhängande fragmenten faktiskt del av ett system. de är beroende av varandra, och detta inbördes förhållande är viktigt för livet. Eftersom ingen bit existerar oberoende av en annan, kan ingen ändras utan att påverka de andra. Det är denna idé som ligger bakom termen "ekosystem."

 • Relaterade Frågor

 • Varför är kulsprutor viktiga?

 • Vad är en anledning varför utbildning var viktig för Cosimo de medici?

 • Varför är spindeldjur viktiga i ett ekosystem?

 • Varför är lions viktiga i ett ekosystem?

 • Varför var gudarna viktiga för forntida folk?

 • Varför är djurparker viktiga?

 • Varför är tagghudingar viktiga för den marina miljön?

 • Varför lyssnar en viktig färdighet?

 • Varför är scheman viktiga?

 • Varför är fiskare viktiga?

 • Varför är etik viktiga?

 • Varför var ikoner viktiga för de östliga ortodoxa och västra katolska kyrkorna?

 • Varför är historia viktig till dagens värld?

 • Varför är magneter viktiga?

 • Varför är experiment viktiga?

 • Varför är rymdstationer viktiga för vetenskaplig forskning?

 • Varför var barn viktiga för William Blake?

 • Varför är Wenders viktiga i puppor romanen?

 • Varför är de viktiga i romanen tecken puppor?