Varför är Grekland obligationer ger trots bailout?

Fråga:

Varför sätta kortsiktiga Grekland obligationer sådan hög avkastning, även om de skyddas av reserven? Måste du inte hitta det? Men inga lån kommer att fram till 2013!


Svar:

osäkerheten är hög, eftersom politiska beslutsfattare inte vet idag vad i morgon hon säger. investerarna sånt inte.

Jag har lärt mig från lehman: tror bara vad du själv ser. och jag hade för osäker så en invest. Jag trodde väl 2 år sedan inte en av de 5 största Investmentbankenen kunde gå i konkurs. Nu vet vi fakta.

krispaket finns och mycket kommer att hända så länge krisen fortsätter. Men vad händer om tiderna är bättre igen? och Grekland men går i konkurs?

Man bör inte glömma att banden med den institutionella delen måste säljas eller tvingats. Detta driver att priserna. och obligationer du är mer eller mindre icke-likvida. som höjer avkastningen ännu mer.

Jag skulle gå endast på kort sikt. lita aldrig sagt att allt är säkert fram till 2013.

Alla måste själva bestämma om han tror det eller inte och följaktligen skulle välja.