Varför är grumligt vatten inte bra för fiskar och växter?

Grumligt vatten är jord i vatten som gör det smutsiga och det gör det svårt att andas och leva.