Varför är guld och silver inte bryts ur havsvatten?

Hittills har kan guld och silver brytas mer ekonomiskt på land.