Varför är Is471f i landet dyrare än i staden?

Fråga:

Varför måste jag betala, eftersom jag bor i landet, mer för makten, som min bror i staden? Och även om jag redan har den billigaste leverantören i mitt område. Jag tror det är ganska orättvist. Kan vi kräva inte eftersom lägre priser?


Svar:

Som på land, mycket mindre hushåll i ett nätverk är anslutna, uppkommer mycket högre avgifter för användning av elnät. I staden är så kallade nätverkseffekten till björnen.