Varför är kontinenterna Europa och Asien ibland hänvisas till som eurasia?

Varför är kontinenterna Europa och Asien ibland hänvisas till som eurasia?

Europa och Asien förbinds av mark... så de verkligen inte är två olika kontinenter varför de kallas Eurasien. Också, de var en landmassa på en gång och splittrades.