Varför är korrekt hantering och användning av utrustning viktigt?

Korrekt hantering och användning är avgörande för att undvika olyckor och oväntade konsekvenser. Beroende på vilken utrustning du använder, kan missbruk potentiellt leda till döden.