Varför är levern det viktigaste orgeln för hajar flytkraft om bara ger bort olja i inte så stora mängder medan magen kan hålla och komprimera luften och använda dem som ubåtar?

Varför är levern det viktigaste orgeln för hajar flytkraft om bara ger bort olja i inte så stora mängder medan magen kan hålla och komprimera luften och använda dem som ubåtar?

Levern är mycket större i hajar jämfört med magen. Lever inte bara hjälper till i flytkraft men också håller shark upprätt. Det finns andra faktorer som är inblandade i flytkraft.