Varför är målet för ekonomisk förvaltning att maximiize nuvarande aktiekurs av bolagets aktiekapital med andra ord varför är inte målet att maximera framtida aktiekursen?

Maximera nuvarande aktiekurs är samma som maximera framtida aktiekursen vid eventuella framtida period. Värdet på en andel av beståndet beror på alla framtida kassaflöden för företaget. Ett annat sätt att se på detta är att det förväntade priset av beståndet spärr stora utbetalningar till aktieägare, måste vara högre i framtiden än idag. Vem skulle köpa en aktie för $100 idag när det
aktiekursen i ett år beräknas vara $80?