Varför är maskot för Dallas Mavericks en häst?

En maverick är en föräldralös kalven eller colt och en colt är en ung manlig häst