Varför är metan används för förbränning i gas bränder?

Varför är metan används för förbränning i gas bränder?

Metan är IUPAC-namn för den huvudsakliga beståndsdelen i naturgas (CH4). Metan lagrar energi i C-H kemiska bindningar och denna lagrade energi frigörs lätt som värme genom en kemisk process som kallas förbränning (förbränning) som är en i hög grad exergonic reaktion.