Varför är myggor ett hot?

Varför är myggor ett hot?

De är bara. Perioden. Slutet av berättelsen. :)

Myggor är ett hot på grund av att de sprider sjukdomar som malaria, denguefeber Fogelberg och japansk encefalit. Mygga burit sjukdomar är ansvariga för fler dödsfall än alla världskrigen.