Varför är natrium förvaras nedsänkt i fotogen olja?

Natrium förvaras nedsänkt i fotogen olja eftersom det är mycket reaktivt och reagerar med ånga eller andra ämnen. För att få fram det i sin rena form, hålls den i olja.
Natrium är mycket reaktiv metall och det reagerar med något annat som kommer i kontakt med den. Det hålls under oljan eftersom den kan reagera med luft.