Varför är ränta betalas ibland i slutet av året och ibland var tredje månad?

Fråga:

Någon som vet varför det är så olika? Betyder vad? En form av investering, där räntan betalas per kvartal är bättre eftersom du får mer intresse och kan använda ränta på ränta effekten?


Svar:

Detta är ett renodlat företag, marknadsföring-driven beslut av banken. Din idé med sammansatt ränta (här: "omklassificerade") är rätt spår! 4% per år är värre än 4% med kreditering vid slutet av året per år med kvartalsvisa kreditering.

Den marknadsföring experten anser dock att att det gäller endast på den nominella räntesatsen. Allt annat är ändå inte en kund samt att (-) finansiella och så något kan.

Fråga igen om du vill veta mer.