Varför är rätt valar en av de mest utrotningshotade däggdjur på planeten?

Varför är rätt valar en av de mest utrotningshotade däggdjur på planeten?

Rätt valar kallas "rätt" valar eftersom din ansågs "rätt valar att jaga" - de är långsamma och flyta en gång dödade. Detta är en anledning varför de nästan utplånades.

Nu dagar det största hotet mot rätt valar är stora fartyg. Fartyg slog ofta långsamt rörliga valar som orsakar massiva inre skador. Norra höger valar är långt mer hotad än södra rätt valar eftersom det finns mer farleder i norra oceanerna.