Varför är Rosa parks känd som mor till medborgarrättsrörelsen?

Varför är Rosa parks känd som mor till medborgarrättsrörelsen?

eftersom hennes arrestering för att vägra att ge upp sin buss plats utlöste den pivotala Montgomery,... Rosa Parks var alltid blygsam om hennes roll i medborgarrättsrörelsen, att ge kredit till en högre makt för hennes beslut att inte ge upp sin plats.