Varför är så många människor i Storbritannien hemlösa?

Storbritannien är ekonomiskt deprimerad, som har två konsekvenser för hemlöshet. Det finns fler människor som inte har råd att betala för sina egna bostäder, och det finns också mindre skatteintäkter som man kan betala för allmännyttan program för att hjälpa människor som annars inte har råd med bostäder.