Varför är stora bokstäver viktiga?

Varför är stora bokstäver viktiga?

Stora bokstäver är en konvention eller anpassat, att hjälpa läsarna att bli orienterad i en text. Det första ordet i en mening börjar med stor bokstav. Att en erfaren läsare på engelska, i det första ordet i en mening, signalerar ett versalt att en ny komplett tanke startas med den nya meningen. Stora bokstäver också signalera något speciell eller unik. Vi dra den första bokstaven i unika människor, platser, saker och idéer. Medan det finns ingen inneboende anledning att vi bör använda stora bokstäver för att signalera dessa idéer, finns det överenskomna regler eller "konventioner" (tull) som vi använder för att göra behandlingen snabbare, smidigare och mer meningsfullt.