Varför är symbolen gam Ares?

Varför är symbolen gam Ares?

Gam är symbolen för Ares eftersom gam äter kadaver som skulle har hittats på slagfälten Ares kvar bara.