Varför är torrent i min bit torrent uppladdning och nedladdning av inte?

Varför är torrent i min bit torrent uppladdning och nedladdning av inte?

Orsaken kan vara din hastighetsgräns. Du kan ha begränsad din nedladdningshastighet.