Varför är vanliga tid en viktig del till liturgiska året?

Eftersom ordinarie tid är när skrifterna läses sekventiellt, i ordning. Varför kallas det "Vanliga". Ordet i detta sammanhang betyder inte "inte speciellt." Det betyder "Tid som räknas."

I år A Matteus läses. År B, Mark; År C, Luke.

Vanlig tid ingår alla de veckor som inte faller i säsongerna av Advent, jul, fastan eller påsk.