Varför är variabler som är viktiga i ett experiment?

Varför är variabler som är viktiga i ett experiment?

Utan variabler har du inga experiment. Du behöver variabler i ett experiment eftersom utan dem du är kvar med flera tester med en tom tabell och ingen slutsats eller diskussion.