Varför är vatten inte används för att släcka brand orsakas av petroleumprodukter?

Varför är vatten inte används för att släcka brand orsakas av petroleumprodukter?

Bränsle (olja, bensin, etc) är normalt instängd i ett absorberande material eller liggande på en yta som hindrar det från att brinna (genom att sjunka bort värme).

Petroleumprodukter har lägre densitet än vatten, dvs de flyter ovanpå vatten. När du lägger till vatten, suger det ner i det närvarande, materialen som orsakar bränslen att flyta till ytan. Den höga temperaturen gör att vattnet koka upp och projektet bitar av bränsle och vatten droppar i luften. Om det är tillräckligt varm, kommer att detta orsaka eld att flamma upp; annars sprider det oftast bara elden runt.

Därav, bränder orsakade av petroleumprodukter är släckt av solid eller gas brand dimbildning (sand, skum ect.) eftersom det utgör ett lager över petroleumprodukt i brand, därmed, skära ut syretillförseln behövs att fortsätta att brinna.