Varför är zink och mangan anses inte vara vitaminer?

Varför är zink och mangan anses inte vara vitaminer?

De anses inte vitaminer eftersom de är nödvändiga organiska ämnen som kroppen behöver i mycket små mängder för normal tillväxt och aktivitet och dessa ämnen är spårämnen. Spårelement är väsentliga, som dessa särskilt dem krävs för växternas tillväxt, inte mänsklig.