Varför behandlas realiserade vinster så olika?

Fråga:

Som realiserade vinster med guld, konst och antikviteter, kan samla skattefritt detta efter anläggning under 12 månader .

Som köper sig en fastighet att hyra kan sälja dessa efter 10 år utan en skatt på vinster.

Som idag köper aktier eller andra aktiefonder som finansiella investerare, som måste betala skatt på insåg vinst alltid vid en försäljning.

Det finns en förklaring som är inte bara lysande, men är också en motivering för brott mot principen om lika behandling av denna orättvisa?


Svar:

Bakgrund av detta system (tidigare lager vinster och andra vinster var inte beskattas, om var HAltedauer över ett år), var sorten och wise, som skatten var kringgås.

Det säljs 1-3 dagar före distributionen. Så utbetalningarna "prissattes" och du hade inkomster skattefria och behövde utdelningen inte skattepliktiga.

Du ville behandla som möjligt alla intäkter från den finansiella sektorn. Därav skattesats schablonbeloppet.