Varför blev Mae jemison en astronaut?

Varför blev Mae jemison en astronaut?

Mae Jemison blev en astronaut eftersom det är vad hon satte sina drömmar om för att vara i sitt dagliga liv liv och karriär