Varför bomull gin leda till mer slaveri?

Eftersom odlingarna blev större och behövs mer slavarbete.
Odling av bomull blev mer lönsamma och slavar behövdes för att odla bomull.