Varför bör du vara bundna om du har ett litet företag?

Den första tumregeln när du börjat i branschen är CYA. Täck dina tillgångar. Limning gör just detta. Det står att om något går fruktansvärt fel, limning företaget kommer att betala skadestånd till motparten. Till exempel, om du har en Städservice, och en av dina pigor går in i ett hem... och bryter ett värdefullt objekt--kommer att limning företaget betala. Det är som försäkring, i vissa avseenden.