Varför bordssalt löses upp i vatten men inte i olja?

Varför bordssalt löses upp i vatten men inte i olja?

Den allmänna regeln är "som"löser upp som. Vatten är en polar substans och karies avgifter. Den kemiska formeln för bordssalt är NaCl. Det är en jonisk förening. Som du sätter salt i vatten börjar salt och vatten molekylerna bryta isär i laddade partiklar. Positivt laddade vattenmolekyler omger de negativt laddade Cl atomerna. Negativt laddade vattenmolekyler omger de positivt laddade atomerna Na. Avskilda Na och Cl molekylerna sprida ut i vattnet, därför upplösning.
Olja innehåller inte några avgifter, vilket resulterar i det är opolära. Därför, eftersom olja inte bär avgifterna som krävs för att bryta upp den NaCl bond, saltet kommer inte löses upp i olja. Detta är i huvudsak av samma skäl som olja och vatten inte blandas. Vatten är polar och olja är opolära.