Varför Brigham Young leda mormonerna till östra stranden av den stora Saltsjön?

Varför Brigham Young leda mormonerna till östra stranden av den stora Saltsjön?

unga ville flytta mormonerna långt från fientliga grannar