Varför byggdes en grekisk teater som en halv cirkel?

En halvcirkel är formen som är akustiskt bäst för vocal projektion, och det också plats för de flesta människorna medan styra sina ögon till samma allmänna område och se till att alla kan se.
Så att ljudet av lekarna kunde höras av varje medlem av publiken, och så att publiken kunde se vad som hände i leken. Också - så det dramat kan vara centrum för uppmärksamheten i teatrar precis som Dionysos (Gud drama) ville.