Varför byggnader kollaps i en jordbävning?

Varför byggnader kollaps i en jordbävning?

Byggnader att kollapsa under en jordbävning eftersom när de tektoniska plattorna under marken shift, det orsakar byggnader att flytta med plattorna.