Varför Darius anfalla Grekland och börja den första persiska kriget?

Varför Darius anfalla Grekland och börja den första persiska kriget?

Dareios I av Persien skickas en straff-expedition mot både Aten och Eritrea för deras stöd av revoltet av den grekiska staden Miletos mot dess härskar, i couse som de övertramp genom att bränna hans provinshuvudstaden Sardis.