Varför det finns så många åtgärder mot Hartz 4 märker är inte tillräckligt fungerat bra?

Fråga:

Jag har hört att det finns en flod av klagomål ger Hartz 4 bokstäver varför? Innehöll så många fel? Job Center här fungerar inte korrekt nog?


Svar:

SGB II är ganska komplicerat. Det finns också många saker som måste läggas ut ännu i domstolen. Och inte mycket många advokater sitter i de jobb. Dessutom är personalen det oftare överväldigad eller frustrerad. 4-mottagare av rättshjälp kan också, mer eller mindre gratis Sue Hartz...