Varför du använder NAND och NOR grindar istället för grundläggande gates?

Främst eftersom du kan göra andra portar bara med dessa (istället för att få 5 olika uppsättningar av grindar, du bara använda en enda en - eller eller NAND - och uppnå samma mål)