Varför en järn bollen sink och ett fartyg flyta?

Varför en järn bollen sink och ett fartyg flyta?

Ett svar:
Tätheten av en järn-bollen är mer än vatten så det sjunker, men tätheten av fartyget är mindre än vatten så det flyter.