Varför en person som står på månen kan hoppa högre än en person som står på jorden?

Det är enkel allvar du se... När du hoppar på jorden gravitationen drar du ner emellertid om du hoppar på månen finns det ingen gravitation vilket innebär att du kommer bara flyta ut och så småningom landa.