Varför får man utan begäran "Övertrassering"?

Fråga:

Bankkonto för att få en "övertrassering" ofta-ramar, även om man inte avser. Hur kommer bankerna att göra något ensidigt ha det? Måste vi acceptera den "övertrassering" ram, även om du "inte vill stannar kvar bankkonto"?


Svar:

Du kan berätta din bank att du inte är intresserad av en sådan disposition och detta borde ligga kvar på 0.