Varför finns det ett behov av en AD-omvandlare i fiberoptik meddelande?

Varför finns det ett behov av en AD-omvandlare i fiberoptik meddelande?

Varför finns det ett behov av en AD-omvandlare i fiberoptik meddelande?