Varför finns det gränser på investeringar? Hänvisar till Placeringskonto eller kontohavaren?

Fråga:

Varför finns det begränsningar i vissa monetära system? Hänvisar till gränsen på Placeringskonto eller kontohavaren?


Svar:

När villkor, som man vill locka så många kunder, det är dåligt, naturligtvis, om någon vill få till ett par miljoner för att skapa.

Annars är gränser inte kända.

Men vill komma runt gränserna här zig konton som du öppnade, banken har i dina villkor verkligen någonstans, det inte är möjligt. Det är ja inte distribuera pengar men för att nå ut till kunderna.