Varför finns det så många tvättbjörn i städer?

Varför finns det så många tvättbjörn i städer?

Städer ger ett nästan oändligt antal denning platser övergivna byggnader, i dagvattenledningar, vindar, etc. samt ett brett utbud av mat källor, från gnagare till sopor,