Varför flyktingar kommer till Kanada?

Flyktingar kommer till Kanada eftersom de antingen har krig eller deras land är i fara. Också kan de komma till Kanada eftersom deras land inte har rättigheter att de tror de ska ha. De kommer också till Kanada eftersom de vill ha frihet.