Varför frön nedsänkt i vatten inte gror?

Varför frön nedsänkt i vatten inte gror?

Vissa arter göra och vissa arter inte. Alla arter behöver sina frön i sin egen typ av miljön att gro..