Varför går judar till en synagoga?

Varför går judar till en synagoga?

1. judar delta i synagogan eftersom judendomen skiljer sig från andra religioner och har ett eget hus för tillbedjan, precis som kristna kyrkor och muslimer har moskéer, och så vidare.
2. judar delta i synagogan att samlas i ett beslutsmässigt antal av 10 eller mer att fira Sabbaten och semester samt att studera och lära sig skrifterna, föreskrifter och praxis i judendomen.

3. att be. Det är en plats för tillbedjan. Ibland är det också används för montering eller sociala funktioner. och ofta Torah-Lektionerna hålls i synagogorna före eller efter de bön-tjänsterna.

Tänk dig en kung kom till stan. Du kan antingen samla alla tillsammans och sjunga "Länge leve kungen!" tillsammans, eller alla kan gå på egen tid. Alla prisar tillsammans är en större ära för kungen. Samma sak med bön, som innehåller en hel del prisa Gud. En annan anledning är att när du ber med en grupp, du inte bara be för dig själv: du inkludera alla i gruppen i dina böner. När Gud ser att du bryr dig om gemenskapen och inte bara dig själv, svarar han snabbare.