Varför gjorde England passera Stamp Act 1765?

För att betala för att försvara och skydda den amerikanska gränsen nära de Appalachian bergen. Se http://www.history.org/History/teaching/tchcrsta.cfm för mer info.