Varför gjorde Laurie Halse Anderson skrev feber 1793?

Varför gjorde Laurie Halse Anderson skrev feber 1793?

Laurie halse anderson skrev boken feber 1793 efter att hitta en gammal artikel om febern hon forskade mer om det och gjorde en berättelse om det