Varför gjorde Spanien försöker invadera England?

Eftersom man ville återställa den romersk-katolska tron som den dominerande religionen det, ta bort drottning Elisabeth som det betraktas som endast en utomäktenskaplig dotter till kung Henrik VIII (som tekniskt sett var korrekt, som Henrik hade äktenskapet till sin mor ogiltigförklarade innan henne avrättades), eliminera England som en protestantisk makt som aktivt stödde den upproriska holländska mot Spanien och sätta "rättmätiga" efterträdaren av Henry , den katolska Maria på tronen som en marionett härskare med Spanien som makten bakom tronen...